HAKLARIMIZ

 •  

  Çocuk hakları, kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

  Mevzuatın özeti için tıklayın.

  Mevzuat için tıklayın.


 • Mevzuat için tıklayın.

   

   

  23 Şubat 1995 tarihinde TBMM'de kabul edilen 4077 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.

   

  İlçe Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda bulunmak için tıklayın


 • Mevzuat için tıklayın.
   

  Yurttaşlık hakları,kişinin devletle olan ilişkilerinden doğar. Bu haklar kişilerin; özgür, eşit ve sosyal güvenlik içinde olmasını sağlar. Demokratik bir devlet olmanın en önemli koşulu, insan haklarının tanınmasıdır. Vatandaşlık haklarını kişiler devletten isteme hakkına sahiptirler. Vatandaşlık hakları anayasamızın “Temel Haklar ve Ödevler” kısmında yer alır.

   

İLETİŞİM HARİTASI