COĞRAFYA 
 
    Coğrafi konumu itibariyle İç Anadolu’nun güneyinde yer alan Bor’un yüzölçümü 1.432 km²’dir. Kuzeydoğusunda Niğde, Doğuda Çamardı, Batıda Ereğli ve Karapınar, Güneyde Ulukışla, Kuzeyde ise Aksaray ve Altunhisar ile çevrilidir. Kuzeybatısında Hasan dağı, Okçu dağları; Doğusunda Aladağlar ve Demirkazık tepesi yükselir. Bölge Doğuya doğru uzanan bir yayla, Güneye ve Batıya doğru genişleyip uzayan bir ova konumundadır. Bor’un denizden yüksekliği 1100-1150 m.dir.

      İlçenin iklim özelliği olarak İç Anadolu bölgesinin sıcak step iklimi hüküm sürer. Sıcak ve kurak bir yaz, az yağışlı yumuşak bir sonbahar, soğuk bir kuş ve kısa bir ilkbahar göze çarpar. Yağış en fazla ilkbaharda görülür. Yıllık sıcaklık ortalama 12 derece, yağış ortalaması 334 mm.dir.  
 
 
 
 
 NÜFUS DURUMU
 
 
    2014 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusun % 67’sı İlçe merkezinde,% 33’ü kasaba ve köylerde yaşamaktadır. 1985 yılından sonra köylerimizden önemli ölçüde şehir merkezlerine göç yaşanmıştır.
 
                                       YILLARA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (İLÇE GENELİ)
 
YIL
İLÇE MERKEZİ NÜFUSU
KÖY VE KASABA NÜFUSU
TOPLAM
1975
16.560
49.872
66.432
1980
18.821
50.769
69.050
1985
20.986
50.246
71.232
1990
24.536
28.577
53.113
1997
31.281
33.019
64.300
2000
29.804
33.216
63.020
2009
35.151
24.722
59.873
2010
38.320
21.599
59.919
2011
39.309
21.095
60.404
2012
40.472
20.478
60.950
2013
40.529
20.582
61.111
2014
41.257
20.131
61.388