HALİL NURİ YURDAKUL

 

                   1898 yılında Niğde ili Bor ilçesinde doğdu.İlköğrenimini burada tamamladı. Daha sonraki meslek eğitimini Bursa Askeri Orta Okulu, Kuleli Askeri Lisesi ve Pendik İhtiyat Zabit Namzetleri Okulunda tamamladı.Pendik Namzetleri Okulunu bitirdikten sonra burada öğretmen olarak kalmıştır. Mondoros Mütarekesi ilan edildiği sırada Erenköy İhtiyat Zabit Namzetleri talimgahında öğretmen olarak görev yapıyordu.Kurtuluş Savaşında büyük kahramanlıklara imza atan Yurdakul; Pazarcık, Bozhüyük ve İnegöl'de bölgeden oluşturduğu gönüllü askerlerle emperyalist güçlere karşı koymuştur.Bursa cephesinin kurulmasında da büyük yararlar sağlamıştır.Atatürk ve Ali Fuat Cebesoy'dan emir alarak topladığı milli kuvvetlerle düşman seli karşısına çıkmıştır.Kurtuluş Savaşında üç kez yaralanan Yurdakul, 1., 2.İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşlarına da katılmıştır.2.İnönü Savaşı sırasında onun yine harp tarihimize mal olan önemli başarısını Garp Cephesi Harekat Şubesi Müdürü  Tevfik Bıyıkoğlu aşağıdaki şekilde açıklar:"24. tümenimiz aldığı tertiple Yunanlılara,Isırganlı-Hamidiye ileri mevzilerinin esas mevzi olduğu hissini vermeye muvaffak olmuştur.Burada bütün tümenin bilhassa 143. alayın dış kanadındaki bölüğün faal hareketi ve kendi teşebbüsleriyle Yunan tümeninin saldırış kanadına taarruz etmesinin büyük hissesi vardır.Bu bölük evvelce 1.İnönü'de temayüz etmiş olan Halil Nuri Yurdakul'un bölüğüdür. Teğmen Halil Nuri cephelerde gösterdiği başarı yanında, Cevde Giritli ve Sadi Kadıköy ile birlikte haber alma hizmetlerinde de başarı göstermiştir".Yurdakul Yunan 1.ve 11. kolorduları bölgesinde çalışmış,yirmi günlük turları sonunda aldığı bilgileri Bolvadin'de yerleşen 2. orduya ulaştırmayı başarmıştır.Bu üç kahraman askerin köylü kıyafetli resimleri  Atatürk'ün emri ile İstanbul Askeri Müzesinde sergilenmektedir.

                                                

              Yurdakul, 1927 yılından itibaren yedi yıl boyunca Muhafız Alayında görev yapmıştır.1933 yılında Yurdakul, Niğde 41.Fırka 12.Alay 3.Bölük Komutanıdır.1935 yılından itibaren üç yılı boyunca Van ili Erciş ilçesinde Askerlik Şube Reisliği görevinde bulunmuş ve 24.10.1938 tarihinde Niğde Askerlik Dairesi Mülhaklığına atanmıştır.1940 yılında Niğde Piyade Alayında 3. Tabur komutanı olarak görev yapmıştır.Sonra Kayseri Zencidere Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulu Dahiliye Müdürlüğü ve Gedikli Hazırlama Okul Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.Daha sonra Pozantı,Dörtyol ve Maraş'ta görev yaptı. Milletvekili olmadan önce Adana'da Seferi Gereçler Depo Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Başarılı çalışmalarından dolayı 14.05.1925 tarihinde Büyük Millet Meclisi, Onu Takdirname ve İstiklal Madalyası ile taltif etmiştir. 1940 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK tarafından para ödülü ile, Maarif Vekili Hasan Ali YÜCEL tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiştir.

 

              Yurdakul'un askeri kimliğinin yanında, kültür adamı kimliğide çok önem arz etmektedir. Kütüphaneler kurar, birçok müzeye kıymetli eserler kazandırır, cami ve mescit yapımları yanında, yol yapımı gibi birçok işlerin yapımına öncülük eder. Yurdakul başarılı çalışmalarından dolayı Atatürk' ün övgüsünü kazanmıştır. Atatürk' ün ve kız kardeşi Makbule hanımın Niğde'ye ve Niğdelilere özel bir sempatisi vardır. Büyük Önderin kız kardeşi Makbule Atadan (Boysan) Adana ve Bor'da Yurdakul ailesini ve soyadını Atatürk'ün koyduğu Baran ailesini birçok kez ziyaret etmiştir.

 

                Halil Nuri Yurdakul 1950 seçimleri Niğde Milletvekil olarak meclise girer. Askeri ve kültür adamı kimliği ile yürüttüğü başarılı çalışmalarını siyasi hayatında da devam ettirir. 1954 yılında Emekli Sandığı İdare Heyetine getirilir. Niğde ili Bor ilçesinde adını taşıyan Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi mevcut olup, Niğde Üniversitesinde bir kampüsete onun adı verilmiştir.

 

              3 Erkek ve 2 kız olmak üzere 5 çocuk babası olan YURDAKUL, 28 Şubat 1970 tarihinde Hac dönüşü gecesi vefat etmiş ve doğum yeri olan Niğde'nin Bor ilçesindeki Acıgöl mezarlığına defnedilmiştir.

 

                                                                                         

Kaynak:Niğde Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğü "Arşiv Belgelerine Göre HALİL NURİ YURDAKUL"