İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI 
 
 
 
    Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silâhlı, askerî bir güvenlik
 
ve kolluk kuvvetidir.

    Genel olarak, il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde emniyet ve asayişi sağlamaktan Polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise Jandarma sorumludur.

    Jandarma Genel Komutanlığı; eğitim ve öğretim ile askerî kanun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına; emniyet ve asayiş görevlerinin ifası
 
yönünden de İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı İçişleri Bakanına karşı sorumludur.
  
  Jandarmanın Görevleri    :

Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.

a. Mülki görevleri;

       Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
 
ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak.
 

b. Adli görevleri;

       İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri getirmek.
 

c. Askeri görevleri;

       Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.
 

d. Diğer görevler;

       Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

 

Bor İlçe Jandarma Komutanlığı

Adres: Başpınar Mah. Terminal Cad. Bor/NİĞDE

Telefon :  388 311 78 75