İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

     GÖREVLERİ 

  • Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek.
  • Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
  • Görev çerçevesinde nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
  •  Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek.
  • Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek.
  • Devletimizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri uygulamak.
  • Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.
  • Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.
  • Nüfus cüzdanı ve uluslar arası aile cüzdanı düzenlemek,Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

    

    Bor İlçe Nüfus Müdürlüğü

    Adres: Yeni Hükümet Konağı Kat: 2 Bor/NİĞDE

    Telefon:   388 311 62 60

    Faks:        388 311 62 60

Yorum ekle

Yorumlarınız:
• Okuyucuları suç işlemeye teşvik edici ve kışkırtıcı olmamalı;
• Kişilere ya da gruplara yönelik gerçek dışı, aşağılayıcı veya nefrete dayalı söylemler içermemeli;
• İnançlara, “ırklar”a, etnik gruplara ve farklı kültürel değerlere yönelik hakaret, aşağılama, kötüleme ve saygısızlık ileten unsurlar taşımamalı;
• Karalayıcı, tacizkar, tehditkar, aşağılayıcı, müstehcen ve küfürlü ifadeler içermemeli;
• Size ait olmayan, başkalarından kopyaladığınız ve yayın hakkına sahip olmadığınız unsurlar içermemeli;
• Sürü e-posta özelliği taşımamalı ve aynı mesaj (veya benzerleri) birden fazla defa gönderilmemeli;
• Kendinizin ya da başkalarının posta/e-posta adresi, telefon/fax numarası gibi kişisel bilgilerini vermemeli;
• Reklam ve promosyon özellikleri taşımamalı;
• Konuyla ilgili olmalı;


Güvenlik kodu
Yenile